Uncategorized

premiere: A midsummer night’s dream// Korean National Opera (Seoul)// 11.4.2024

Dirigat: Felix Krieger

Bühne: Stefan Mayer

Kostüm: Annette Braun

Choreografie: Sommer Ulrickson

Dramaturgie: Meret Kündig